Artykuły

Hospicjum w Poznaniu

W Poznaniu otwarto nowe hospicjum dla potrzebujących.

Limit świadczeń opieki

Wiele osób uważa, że prezes NFZ naruszył ich prawa.

X Konferencja w Toruniu.

Wiele wybitnych nazwisk z branży medycznej w jednym miejscu.

Opieka paliatywna

Najważniejsze w takim momencie jest poprawienie jakości życia osób chorych. Opieka paliatywna powinna być sprawowana przez wykwalifikowany zespół wielodyscyplinarny, posiadający bogate doświadczenie medyczne oraz niemedyczne.

Dobra opieka paliatywna to także profilaktyka i wczesne leczenie odleżyn. Duże znaczenie ma umiejętne dokonywanie zmian pozycji ciała i podnoszenie chorych z unikaniem tarcia skóry narażonej na uszkodzenie. Czasem, by uśmierzyć ból wywołany czynnościami pielęgnacyjnymi można stosować ketaminę w małych dawkach.

Wolontariat

Wszystkich łączy wspólny cel, którym jest opieka paliatywna nad osobami chorymi oraz wsparcie dla ich rodzin. Dobre współdziałanie zespołu opiera się na zaufaniu, wzajemnym szacunku oraz świadomości pełnionej roli.

Działamy na rzecz poprawy jakości życia seniorów i staramy się przywracać normalną aktywność osobom wymagającym opieki lekarskiej, rehabilitacji i długoterminowej pielęgnacji.

...